0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Zbynek Zientek
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Martin Kowalik
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Svoboda
۳
۲
Martin Zizka
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۰
۳
Dominik Kuzma
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Nechas
۳
۲
Bohumil Duben
Finished
۰۱:۰۰
Martin Zizka
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Martin Kowalik
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Jakub Vrabec
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Michal Sklenar
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۸:۰۰
Zbynek Zientek
۳
۰
Milan Zika
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Briska
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sochor
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Stach
۳
۱
Jakub Levicky
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Julius Legen
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۰:۰۰
Bohumil Duben
۳
۱
Vaclav Svoboda
Finished
۰۰:۰۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Milan Zika
Finished
۰۰:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Julius Legen
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۰۱:۰۰
Dominik Kuzma
۳
۱
Milan Urban
Finished
۰۲:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۲:۰۰
Martin Kowalik
۰
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۲:۳۰
Michal Regner
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Jakub Vrabec
Finished
۰۳:۰۰
Jan Briska
۳
۰
Martin Sochor
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۰۰
Martin Sochor
۱
۳
Jakub Vrabec
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Michal Sklenar
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۵:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Martin Kowalik
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Vrabec
۲
۳
Jan Briska
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۶:۳۰
Jan Briska
۲
۰
Tomas Andrle
inprogress
۰۸:۰۰
  Russia Liga Pro
Andrey Pravdnov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۰:۳۵
Oleg Popov
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۵۰
Timur Molchanov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۲۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Shagarov
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۰۵
Maksim Mameka
۳
۰
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۳۵
Dmitry Tikhnenko
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۵
Andrey Pravdnov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۲۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۳۵
Maksim Mameka
۳
۰
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۰۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۳۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۵۰
Pavel Fursov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Uvarov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۳۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۵۰
Alexey Uvarov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۵
Pavel Fursov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۳۵
Oleg Shagarov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۴۵
Arlashov Andrei
۰
۰
Ivan Stepanov
inprogress
۰۸:۰۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۰
Stepan Dolbilin
inprogress
۰۸:۰۵
Andrey Doncenko
-
-
Andrei Andreev
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Artem Chernov
-
-
Viktor Rakhmanovskii
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Roman Saldakeev
-
-
Stanislav Andreev
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Stepan Dolbilin
-
-
Artem Chernov
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Ivan Stepanov
-
-
Roman Saldakeev
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۵
Valery Kutin
-
-
Sergey Gushchin
inprogress
۱۲:۵۰
  Europe TT Elite Series
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۳۵
Linek Adam
۲
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۰۰:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۷:۲۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۳:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۰۵:۵۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۰۶:۵۰
Tadeusz Piotrowski
۰
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۰۰:۱۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۴۰
Damian Swierczek
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۱:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۵۰
Lukasz Pietraszko
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۰۰
Adrian Spychala
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۴:۲۰
Linek Adam
۲
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۳۰
Lukasz Nadolski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Linek Adam
Finished
۰۵:۳۰
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۶:۰۰
Adrian Spychala
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۷:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۸:۰۰
Marcin Jadczyk
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
Linek Adam
-
-
Dawid Kotwica
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Lukasz Nadolski
-
-
Makajew Maciej
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Mateusz Misiak
-
-
Adrian Eliasz
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
  World TT-CUP
Andrei Knazik
۰
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۱
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۲۵
Pavel Cibik
۲
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Suvorov Maxim
Finished
۰۰:۵۵
Vojteh Shanc
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۱:۲۰
Marek Kulisek
۳
۰
Suvorov Maxim
Finished
۰۱:۲۵
Pasek Dominik
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۵۵
Martin Boltik
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۲:۲۰
Pasek Dominik
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید