0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Adam Mould
۴
۳
Johnny Haines
Finished
۰۱:۵۵
Jamie Kelling
۳
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۲:۱۵
Alexander Merkx
۰
۴
Smith Raymond
Finished
۰۱:۳۵
Smith Raymond
۲
۴
Adam Mould
Finished
۰۲:۳۰
Johnny Haines
۴
۳
Jamie Kelling
Finished
۰۲:۵۰
Alexander Merkx
۴
۲
Adam Mould
Finished
۰۳:۱۵
Smith Raymond
۴
۰
Johnny Haines
Finished
۰۳:۳۵
Adam Mould
۲
۴
Jamie Kelling
Finished
۰۳:۵۰
Johnny Haines
۱
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۴:۱۰
Jamie Kelling
۲
۴
Smith Raymond
Finished
۰۴:۳۰
Martin Adams
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۳:۰۵
Scott Walters
۲
۴
Clark Matt
Finished
۱۳:۲۰
Justin Smith
۴
۳
Colin Osborne
Finished
۱۳:۴۵
Clark Matt
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۳:۵۵
John Henderson
۳
۴
Colin Osborne
Finished
۱۴:۱۵
Scott Walters
۴
۰
Justin Smith
Finished
۱۴:۵۵
Colin Osborne
۴
۳
Clark Matt
Finished
۱۵:۱۰
Justin Smith
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۵:۲۵
Martin Adams
۲
۴
Scott Walters
Finished
۱۵:۴۰
Martin Adams
۱
۴
Colin Osborne
Finished
۱۶:۲۵
Clark Matt
۴
۱
Justin Smith
Finished
۱۶:۴۰
Scott Walters
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۷:۰۰
Justin Smith
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Colin Osborne
-
-
Scott Walters
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
John Henderson
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
  England Premier League
Nathan Aspinall
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۰۵
Dimitri van de Bergh
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۰:۴۰
Chris Dobey
۶
۴
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۵
۶
Chris Dobey
Finished
۰۱:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید