0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber League
Golden State Warriors (Cyber)
۹۲
۱۱۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۴
۱۰۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۵
۱۱۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۸۹
۱۰۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۸۸
۹۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۵
۱۱۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۳
۱۰۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۵
۱۰۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۰
۱۰۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۷۳
۱۰۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۰
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۳
۱۱۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۰
۱۰۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۷۳
۱۰۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۲
۷۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۱
۱۰۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۸۰
۱۱۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۵
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۷
۱۰۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۷
۱۰۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۷
۱۱۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۹
۹۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۲
۱۰۳
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۱۵:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۶۵
۷۷
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۱۶:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۳۳
۴۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۱۷:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
-
-
Denver Nuggets (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Brooklyn Nets (GRECO)
۵۰
۵۵
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۱:۴۸
Memphis Grizzlies (KARMA)
۷۶
۶۴
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۰۱:۰۶
Los Angeles Lakers (KJMR)
۵۱
۴۹
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۱۱:۰۸
Memphis Grizzlies (KENSHO)
۵۸
۵۳
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۰:۴۴
Memphis Grizzlies (KENSHO)
۶۸
۷۵
Brooklyn Nets (GRECO)
Finished
۰۱:۱۶
Brooklyn Nets (JABZ)
۶۱
۵۰
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۱۲:۴۴
Memphis Grizzlies (MIST)
۵۴
۴۷
Brooklyn Nets (JABZ)
Finished
۱۳:۴۸
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۶۲
۶۴
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
Finished
۱۴:۳۰
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۷۱
۶۷
Brooklyn Nets (AM)
Finished
۱۴:۴۲
Memphis Grizzlies (HOGGY)
۵۵
۶۳
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۵:۰۰
Milwaukee Bucks (JABZ)
۴۶
۵۶
Boston Celtics (KJMR)
Finished
۱۶:۲۸
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
۷۳
۴۳
Golden State Warriors (BEARDED D)
Finished
۰۰:۳۴
Memphis Grizzlies (KENSHO)
۵۹
۶۲
Brooklyn Nets (GRECO)
Finished
۰۳:۲۴
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۶۲
۶۷
Memphis Grizzlies (KARMA)
Finished
۰۳:۴۶
Boston Celtics (GRANDMASTER)
۴۶
۵۳
Los Angeles Clippers (THE PROCESS)
Finished
۰۵:۵۴
Los Angeles Clippers (KSOO)
۵۸
۲۶
Boston Celtics (YUNG BALL)
Finished
۰۸:۲۲
Memphis Grizzlies (KARMA)
۶۹
۵۶
Golden State Warriors (BEARDED D)
Finished
۰۰:۰۲
Golden State Warriors (Active PG)
۴۰
۵۸
Memphis Grizzlies (KENSHO)
Finished
۰۰:۱۲
Brooklyn Nets (NBA GURU)
۴۹
۴۱
Memphis Grizzlies (KSOO)
Finished
۰۰:۵۴
Golden State Warriors (YUNG BALL)
۵۵
۵۹
Memphis Grizzlies (KSOO)
Finished
۰۱:۲۶
Memphis Grizzlies (KARMA)
۵۵
۶۹
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۱:۳۰
Golden State Warriors (YUNG BALL)
۳۷
۵۷
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۱:۵۸
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۳۹
۸۲
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۲:۱۰
Brooklyn Nets (NBA GURU)
۴۲
۶۱
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۲:۳۰
Memphis Grizzlies (KENSHO)
۳۹
۴۸
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۲:۳۰
Golden State Warriors (BEARDED D)
۶۸
۷۷
Memphis Grizzlies (KARMA)
Finished
۰۲:۴۲
Brooklyn Nets (GRECO)
۷۶
۵۵
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۳:۰۰
Golden State Warriors (BEARDED D)
۶۹
۷۸
Los Angeles Lakers (GRANDMASTER)
Finished
۰۳:۱۴
Memphis Grizzlies (KSOO)
۶۲
۵۲
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۳:۳۰
Memphis Grizzlies (KENSHO)
۶۲
۴۸
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۳:۵۶
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۵۶
۳۹
Memphis Grizzlies (KSOO)
Finished
۰۴:۰۶
Boston Celtics (YUNG BALL)
۶۰
۶۴
Milwaukee Bucks (NBA GURU)
Finished
۰۴:۳۸
Milwaukee Bucks (NBA GURU)
۳۶
۴۹
Los Angeles Clippers (KSOO)
Finished
۰۵:۱۰
Los Angeles Clippers (THE PROCESS)
۶۵
۴۹
Boston Celtics (GRANDMASTER)
Finished
۰۸:۳۴
Boston Celtics (YUNG BALL)
۵۴
۵۳
Milwaukee Bucks (NBA GURU)
Finished
۰۸:۵۴
Los Angeles Clippers (KSOO)
۳۷
۳۴
Milwaukee Bucks (NBA GURU)
Finished
۰۹:۵۸
Golden State Warriors (TTP)
۶۳
۶۶
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۰:۵۸
Los Angeles Lakers (THA KID)
۷۳
۵۴
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۱:۳۰
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
۵۹
۵۰
Golden State Warriors (DRAGON)
Finished
۱۱:۵۰
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
۶۷
۳۹
Brooklyn Nets (QUAZAR)
Finished
۱۲:۳۰
Los Angeles Lakers (THA KID)
۵۳
۶۷
Memphis Grizzlies (HOGGY)
Finished
۱۲:۳۴
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۵۵
۶۵
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۲:۵۴
Brooklyn Nets (AM)
۵۷
۴۱
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۳:۰۶
Memphis Grizzlies (MIST)
۴۹
۷۵
Los Angeles Lakers (KJMR)
Finished
۱۳:۱۶
Golden State Warriors (DRAGON)
۵۶
۷۷
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۳:۲۶
Brooklyn Nets (AM)
۴۷
۵۸
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۳:۳۸
Golden State Warriors (DRAGON)
۴۶
۵۸
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
Finished
۱۳:۵۸
Golden State Warriors (TTP)
۴۸
۵۷
Los Angeles Lakers (THA KID)
Finished
۱۴:۱۰
Golden State Warriors (QUAKE)
۴۱
۷۲
Los Angeles Lakers (KJMR)
Finished
۱۴:۳۰
Los Angeles Lakers (KJMR)
۶۷
۶۴
Brooklyn Nets (JABZ)
Finished
۱۴:۵۲
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۷۳
۴۸
Golden State Warriors (DRAGON)
Finished
۱۵:۰۲
Golden State Warriors (QUAKE)
۴۶
۴۵
Memphis Grizzlies (MIST)
Finished
۱۵:۲۴
Los Angeles Lakers (RASCAL)
۷۰
۶۶
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
Finished
۱۵:۳۴
Golden State Warriors (TTP)
۵۰
۸۰
Brooklyn Nets (AM)
Finished
۱۵:۴۶
Golden State Warriors (QUAKE)
۶۳
۵۵
Brooklyn Nets (JABZ)
Finished
۱۵:۵۶
Memphis Grizzlies (SKYFOX)
۶۹
۶۳
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۶:۰۰
Milwaukee Bucks (HOGGY)
۶۱
۵۵
Boston Celtics (TTP)
Finished
۱۶:۱۸
Boston Celtics (DRAGON)
۶۸
۶۰
Milwaukee Bucks (QUAZAR)
Finished
۱۶:۳۸
Phoenix Suns (THA KID)
۵۷
۵۰
Los Angeles Clippers (AM)
Finished
۱۶:۵۰
Phoenix Suns (MIST)
۵۹
۵۱
Los Angeles Clippers (QUAKE)
Finished
۱۷:۰۰
Milwaukee Bucks (QUAZAR)
۷۱
۶۵
Phoenix Suns (RASCAL)
Finished
۱۷:۱۰
Boston Celtics (TTP)
۴۷
۴۶
Milwaukee Bucks (HOGGY)
inprogress
۱۷:۲۲
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Boston Celtics (Cyber)
۵۰
۷۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۳
۴۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۷
۱۸
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۷:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۳
۵۵
Indiana Pacers (Cyber)
inprogress
۱۷:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۵۷
۸۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۸
۷۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۹
۵۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۷۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۴
۵۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۶۴
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۶
۷۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۹
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۲
۸۸
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۵
۸۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۵۹
۷۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۳
۷۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۳
۸۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۶
۵۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۱
۸۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۰
۶۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۱
۷۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۶
۷۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
  World NBA 2K21 1x1
LeBron James
۱۰
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۳۰
Damian Lillard
۱۴
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۲:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
LeBron James
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۲۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۳۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۵
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۰
James Harden
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۰:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۰:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۱:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۲:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۲:۵۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۴
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۰۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۴۰
LeBron James
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۶
۱۴
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۰۰
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۸:۲۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۸:۵۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۲۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۴۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۰:۱۰
Bradley Beal
۱۲
۱۴
James Harden
Finished
۱۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۴۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۳
James Harden
Finished
۱۱:۰۰
LeBron James
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۱:۱۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۱:۳۰
Michael Jordan
۱۶
۱۴
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۵۰
James Harden
۱۱
۱۴
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۲:۱۰
LeBron James
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۴۰
Damian Lillard
۷
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۳:۲۰
James Harden
۱۳
۱۵
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۴:۰۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۱۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۸
Bradley Beal
Finished
۱۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۵:۲۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۵:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۱۶:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۱۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۲۰
Kawhi Leonard
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۶:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۴۰
LeBron James
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۶:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۷:۰۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۷:۱۰
Tracy McGrady
۳
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۷:۲۰
Bradley Beal
۵
۱
Russell Westbrook
inprogress
۱۷:۴۰
James Harden
-
-
Damian Lillard
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Phoenix Suns (Cyber)
۸۵
۹۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۰۳
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۶
۸۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۴:۲۴
Miami Heat (Cyber)
۹۳
۱۰۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۶:۰۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
۲۵
۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید